Google Cloud Platform Hong Kong User Group - POPme!
Google Cloud Platform Hong Kong User Group
@gcpughk
5 Subscribers
rss http://www.gcpug.hk/
1557157984
Meetup 2017/Aug https://www.gcpug.hk/post/163778602949
Meetup 2017/Aug

https://www.gcpug.hk/post/163778602949 - POPme!
徐緣 - POPme!
徐緣
@fb13c6cbaa13989
35 Subscribers
現職壹傳媒Chief Marketing Officer、兼任《蘋果日報》執行總編輯,並在中大任兼職講師。曾出版《購想》、《型銷》等營銷著作,專欄文章見於《立場新聞》、《蘋果日報》、《100毛》等刊物...
1563800496
我知道今日,有好多人心情複雜,混合住憤怒、悲傷、無聊、同恐懼。全日喺手機同電視接觸到嘅,都係尋晚嘅畫面、滿天嘅傳言、同記招嘅空話,喺有意識同潛意識層面,大大影響我地嘅心理。 那怕我地自覺控制到情緒,...
我知道今日,有好多人心情複雜,混合住憤怒、悲傷、無聊、同恐懼。全日喺手機同電視接觸到嘅,都係尋晚嘅畫面、滿天嘅傳言、同記招嘅空話,喺有意識同潛意識層面,大大影響我地嘅心理。

那怕我地自覺控制到情緒,都有可能低估咗事件對自己潛意識嘅撼動。日

我只想呼籲,大家喺呢個艱難時刻,多關心身邊嘅親人、朋友、同事,簡單嘅一聲問候、輕輕搭搭膊頭,甚或係互相擁抱,要將人間溫暖傳開去,唔好俾希望嘅燭光熄滅。

大導 Stanley Kurbick 有句說話,喺今日特別值得大家細味:

「However vast the DARKNESS, we must supply our own LIGHT.」

今天嘅我,過咗很難過嘅一日,我係靠喺心底裡一直默念呢句話,去支撐自己。

希望呢句話,同樣可以鼓舞其他人。

https://www.facebook.com/tsuiyuenmarketing/photos/a.473465506084766/2188635164567783/?type=3 - POPme!
Google Cloud Platform Blog - POPme!
Google Cloud Platform Blog
@rss11470
83 Subscribers
Product updates, customer stories, and tips and tricks on Google Cloud Platform rss http://googlecl...
1533542807
We’ve moved! Come see our new home! http://feedproxy.google.com/~r/ClPlBl/~3/vcBNQ-7Souw/weve-moved...
We’ve moved! Come see our new home!

http://feedproxy.google.com/~r/ClPlBl/~3/vcBNQ-7Souw/weve-moved-come-see-our-new-home.html - POPme!
chungkin Express - POPme!
chungkin Express
@rss10956
6 Subscribers
3.0 rc1 rss http://ckxpress.com
1563767554
香港政府勇奪奧斯卡最佳剪接、最仆街劇本 https://ckxpress.com/yuenlong-terrorism/
香港政府勇奪奧斯卡最佳剪接、最仆街劇本

https://ckxpress.com/yuenlong-terrorism/ - POPme!
TechCrunch Startup News - POPme!
TechCrunch Startup News
@techcrunchstartupnews
597 Subscribers
TechCrunch Startup and Technology News Amazing Tech Innovation
1563838220
Original Apollo 11 landing videotapes sell for $1.8M https://techcrunch.com/2019/07/22/original-apo...
Original Apollo 11 landing videotapes sell for $1.8M

https://techcrunch.com/2019/07/22/original-apollo-11-landing-videotapes-sell-for-1-8m/ - POPme!
D100 一呼百應 還聲於民 - POPme!
D100 一呼百應 還聲於民
@fb105096e61138d
217 Subscribers
講真話.行公義.好憐憫 www.d100.net
1563811310
有片有真相 記住睇留言並回覆班五毛 https://youtu.be/nfzQW1VpJW4
有片有真相

記住睇留言並回覆班五毛

https://youtu.be/nfzQW1VpJW4 - POPme!
Travelpop.hk - POPme!
Travelpop.hk
@rss12016
7 Subscribers
去旅行除左跑景點打卡之外,其實仲有好多唔同玩法既主題遊。Travelpop.hk 遊牧爆谷提供主題旅遊資訊,俾你用新一個角度玩盡每一個地方。 rss https://www.travelpop.hk
1563508453
我想重溫一下長崎4天3夜的行程啊。 https://www.travelpop.hk/posts/我想重溫一下長崎4天3夜的行程啊。
我想重溫一下長崎4天3夜的行程啊。

https://www.travelpop.hk/posts/我想重溫一下長崎4天3夜的行程啊。 - POPme!
Stand News 立場新聞 - POPme!
Stand News 立場新聞
@fb2862cc5077522
27 Subscribers
任何團體及個人,如欲投稿、報料,發佈新聞稿或採訪通知,請電郵至 Editorial@TheStandNews.com http://www.thestandnews.com/
1563811336
// 呢張相喺我啱啱喺屋企樓下間超級市場影返嚟。我喺屯門住咗超過二十年,就算打風落雨都未見過呢個場面。 曾經我諗過政治同飲食係咪可以分開呢?經過咗昨日之後,其實根本就唔可以,如果社會唔安定,你想食嘢...
// 呢張相喺我啱啱喺屋企樓下間超級市場影返嚟。我喺屯門住咗超過二十年,就算打風落雨都未見過呢個場面。

曾經我諗過政治同飲食係咪可以分開呢?經過咗昨日之後,其實根本就唔可以,如果社會唔安定,你想食嘢都唔會有得食… //

我係薯條控

https://thestandnews.com/society/%E7%89%B9%E8%96%AF%E6%96%B0%E8%81%9E%E5%A0%B1%E5%B0%8E/ - POPme!
StartupBeat - POPme!
StartupBeat
@rss12594
5 Subscribers
Connect Startup & Investor rss http://startupbeat.hkej.com
1563767570
科創板今開鑼 25股料難狂升 http://startupbeat.hkej.com/?p=75942
科創板今開鑼 25股料難狂升

http://startupbeat.hkej.com/?p=75942 - POPme!
梁祖堯 - POPme!
梁祖堯
@pumpkinjojo
20 Subscribers
梁祖堯 - pumpkinjojo 【演員 / 廚師】 工作聯絡: job.pumpkinjojo@gmail.com http://www.fb.com/joey.pumpkinjojo
1563670910
多謝自己人邀請,live talk 好開心,錯過咗可以網上重溫番 https://www.facebook.com/joey.pumpkinjojo/photos/a.101519083976420...
多謝自己人邀請,live talk 好開心,錯過咗可以網上重溫番

https://www.facebook.com/joey.pumpkinjojo/photos/a.10151908397642044/10157755480612044/?type=3 - POPme!